Vraag om extra informatie of maak snel een afspraak.

Maak een afspraak

Manuele Therapie

Centraal in de manuele therapie staat het verbeteren van de gewrichtsbewegingen in het hele lichaam.

Individualiteit

leder mens is herkenbaar aan zijn eigen bouw, zijn eigen houding en zijn eigen manier van bewegen. We zien er allemaal anders uit, dus waarom zouden we allemaal hetzelfde bewegen? Niet alleen zet iedereen een eigen handtekening, ook de manier waarop iemand loopt, opstaat vanuit een stoel, bukt om iets te pakken, of staat, maakt iemand herkenbaar als persoon. Niet alleen het uiterlijk van iemand, maar ook de eigen manier van bewegen is uniek.

Bewegingsvoorkeur

Verschil tussen links en rechts.
Een voorkeur voor links of rechts betekent dat we met onze rechter lichaamshelft anders bewegen dan met onze linker lichaamshelft. Bewegingen die we maken hebben invloed op de vorm van het lichaam. Door alle verschillende voorkeuren van bewegen zal de vorm van het lichaam links en rechts niet dezelfde zijn. Illustraief is dat bij toptennisspelers aan het lichaam duidelijk te zien is met welke arm het meest gespeeld wordt. Die arm is groter dan aan de andere. We hebben allemaal een eigen voorkeur van houding en bewegen met daarbij behorend een ongelijke ontwikkeling van onder andere onze botten, gewrichten, spieren, enz. Dit is normaal. Er bestaat een natuurlijk evenwicht tussen de voorkeuren van bewegen en de verschillende ontwikkeling tussen links en rechts van het lichaam. Dit evenwicht is voor iedereen anders. De verschillen tussen links en rechts in het lichaam kunnen gebruikt worden om de bewegingsvoorkeuren van iemand te leren kennen. We kunnen de verschillen meten om op deze manier informatie te krijgen over de ontwikkelde voorkeur van bewegen. Bij het op de fiets stappen, stapt u uit gewoonte met het linker- of met het rechter been op. U kunt ook opstappen met het been waarmee u doorgaans niet opstapt. Dit kost u echter veel meer moeite. Zo zijn er talloze situaties waarin een bewegingsvoorkeur naar voren komt. Denk bijvoorbeeld aan het gooien van een bal, het vouwen van de handen, het kruisen van de armen en het gaan zitten in kleermakerszit. Onze bewegingsvoorkeur is van invloed op alle bewegingen die we maken.

Ontstaan van klachten

Het natuurlijke evenwicht tussen de voorkeuren van bewegen en de vorm van het lichaam kan verstoord raken, waardoor er allerlei klachten kunnen ontstaan. Het lichaam beweegt dan niet meer optimaal, passend bij de vorm van het lichaam. Dit evenwicht kan op vele manieren verstoord worden: door een ongeluk (auto-ongeval, verzwikken van een enkel, val van de trap), door verandering van werkhouding, ongewone arbeid, knellende kleding, door psychische factoren, enz.

Voorbeelden

Wanneer we bijvoorbeeld door het dragen van nieuwe schoenen met een hogere hak gedwongen worden om de voet anders te bewegen, verandert onze manier van lopen. Die andere manier van lopen gaat ook gepaard met een verandering van bewegingen in knieën, heupen, het bekken, de wervelkolom, en uiteindelijk in het gehele lichaam. Zeker als deze situatie lange tijd duurt, kan het bestaande evenwicht tussen de vorm van het lichaam en de bewegingsvoorkeur worden verstoord en kunnen er op allerlei plaatsen in het lichaam klachten ontstaan. In het dagelijkse leven kunnen nog andere voorbeelden worden genoemd. Wanneer iemand pijn in zijn nek heeft, zal hij proberen de pijn zoveel mogelijk te ontwijken door de nek minder te bewegen. Om de meeste dingen toch te kunnen blijven doen, zal er anders bewogen worden in de rest van de wervelkolom en in andere gewrichten. Als het lichaam zich voldoende kan aanpassen aan de nieuwe situatie dan zullen er geen klachten optreden. Wanneer deze persoon zou gaan hardlopen (dat veel beweging van de nek vraagt) dan kunnen de gemaakte aanpassingen weleens tekort schieten. Er kunnen klachten ontstaan in de nek, maar ook op andere plaatsen, zoals een peesontsteking in de schouder, of een spierscheur in het bovenbeen (omdat ook de knie gedwongen wordt om anders te gaan bewegen). De plaats waar de klacht zit (in de schouder of in het bovenbeen) zegt dan niets over de oorzaak van de klachten. Het behandelen van slechts de schouder of het bovenbeen zal de klachten niet altijd wegnemen. Het totale evenwicht van het lichaam zal hersteld moeten worden om de oorzaak van de klachten op te heffen. Vaak is behandeling van een uitgebreide bewegingsketen (bijvoorbeeld de hele wervelkolom en bekkengewrichten) noodzakelijk om ontstane compensaties op te heffen. Door verstoringen in de bewegingsfunctie van de gewrichten te verhelpen, is je lijf beter in staat te herstellen. Omdat iedereen een eigen manier van bewegen heeft, wordt de therapie afgestemd op de bewegingen, zoals het lichaam die gewend is te maken.

Metingen / onderzoek

De manueel therapeut verricht daarna een aantal metingen en bekijkt hoe u zich beweegt. Enkele voorbeelden van de metingen en bewegingen zijn: hoe vouwt u uw handen en kruist u uw armen; met welk oog kijkt u bij voorkeur.

Behandeling

Tijdens de behandeling worden gewrichten van het lichaam bewogen op een zeer zachte, meestal pijnvrije manier.

Er is absoluut geen sprake van ‘kraken’ of ‘rechtzetten’. Kraken is vaak gericht op het opheffen van spanning in de kapsels en banden die zich direct rond het gewricht bevinden. Maar is dit wel zinvol? Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een gewricht rond een draaipunt beweegt. Ieder gewricht heeft zijn eigen specifieke draaipunt. Het bewegen rond dit draaipunt wordt gerealiseerd door het kapsel- en bandapparaat. Dit heeft een bepaalde mate van spanning nodig om deze beweging goed te kunnen sturen. De behandeling heeft tot doel het verbeteren van de gewrichtsbewegingen in het totale bewegingsapparaat en is dus niet alleen gericht op de lokale klacht.

Veel gestelde vragen

V: Heeft u een verwijzing nodig van de huisarts of specialist?
A: Dat is niet noodzakelijk, maar wordt wel vaak door uw verzekering gevraagd.

V: Voor welke klachten kunt u bij een manueel therapeut terecht?
A: Voor alle klachten die met het bewegen van het lichaam te maken hebben. Voorbeelden zijn: rugklachten, nekklachten, knieklachten, en schouderklachten, maar ook hoofdpijn, artrose, whiplash, tennisarm, enz.

V: Wat kunt u na de behandeling verwachten?
A: De klachten kunnen direct na of enige dagen na de behandeling verminderen. Er kan misschien wat vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid, spierpijn of enige verheviging van de klachten optreden in de eerste paar dagen na de behandeling. Maakt u zich daarover geen zorgen. Deze reacties zijn van voorbijgaande aard en zijn normaal. Als u zich ongerust voelt , kunt u altijd contact opnemen met uw behandelaar.