VEEL GESTELDE VRAGEN | F.A.Q.

Hieronder treft u de meest gestelde vragen aan. Mocht uw vraag hiermee niet beantwoord zijn, neem dan gerust contact met ons op via de gegevens op de contact pagina.

Welke behandelingen bieden jullie aan?

Wij bieden de volgende behandelingen voor fysiotherapie aan:
• Algemene fysiotherapie
• Specialisaties: Medical tape, Mulligan, Dry Needling
• Kinderfysiotherapie
• Fysiotherapie AAN HUIS
• Kinderfysiotherapie aan huis
• Kinderfysiotherapie op school
• Echografie

Wat is het doeleinde van de behandeling?

Het doeleinde van een fysiotherapie behandeling is het voorkomen, verhelpen of verminderen van lichamelijke klachten en pijn door middel van oefeningen, massage, tape, dry needling en Mulligan. Wij willen u weer optimaal laten bewegen. Dat bereiken we in overleg samen, en hangt af van u als persoon, uw mogelijkheden en uw doeleinden.

Hoe maak ik een afspraak?

U kunt ons bereiken via de telefoon 055-533 44 55, via het contactformulier op onze website of via onze e-mail: info@fysiotherapiehoogendoorn.nl. U kunt ook aan de balie een afspraak maken. Voor uw eerste afspraak vragen wij naar uw persoonsgegevens. BSN nummer/nummer identiteitsbewijs, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, naam van uw huisarts en eventueel een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist.

Verwijzing/directe toegankelijkheid
Een verwijzing voor fysiotherapie is niet noodzakelijk. Een uitzondering geldt voor de behandeling met een chronische indicatie. Zie hiervoor deze link van de Overheid. Via uw huisarts of specialist kunt u een verwijzing met de specifieke diagnose hiervoor opvragen. Wij helpen u in het geval een verwijzing nodig is.

Hoe gaat een eerste bezoek?

Wij voeren een Intake gesprek met u, we doen onderzoek, leggen de mogelijkheden uit en beslissen samen met u hoe we uw doeleinden kunnen nastreven. Daarna volgt uw eerste behandeling. Voor volwassenen rekenen wij 45 minuten, voor kinderen 1 uur.

Wat moet ik meenemen voor een eerste bezoek? (voor fysiotherapeutische behandelingen)

• Een handdoek
• Uw ID bewijs
• Uw eventuele verwijzing van de arts
• Een ondertekende versie van de algemene voorwaarden – behandelovereenkomst hoeft u niet mee te nemen. Wel het verzoek deze voorafgaand aan de afspraak goed door te lezen. Tijdens het intake gesprek vragen wij deze te ondertekenen.

Hoe gaat dit in zijn werk voor kinderfysiotherapie?

U komt met uw kind naar de praktijk.

• Graag makkelijke kleding aan doen
• Een handdoek meenemen
• ID bewijs van het kind meenemen
• Eventueel de verwijzing van de huisarts

Na het intake gesprek, doen we een aantal motorische testen met uw kind en aan de hand van die uitkomsten wordt een behandel plan opgesteld.
Voor kinderen die op de praktijk worden behandeld geldt de mogelijkheid van directe toegang. Zij hebben geen verwijzing nodig.

Bij behandeling op school of aan huis heeft uw kind altijd een verwijzing van een arts nodig (bijvoorbeeld uw huisarts/jeugdarts).

Als uw kind bij ons wordt aangemeld voor behandeling op school (schrijfmotoriek/fijne motoriek/grove motoriek) krijgt u een afspraak voor hun eerste bezoek op onze praktijk. Daarna behandelt onze fysiotherapeut uw kind op school.

Onze kinderfysiotherapeuten zijn Caroline Hoogendoorn, Sharon Visschers en Simone de Kleijn.

Voor meer informatie kunt u ons bellen op 055-5334455

Wat zijn de kosten van Fysiotherapie

We hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Als u aanvullend verzekerd bent, zijn er geen extra kosten voor de standaard fysiotherapie behandeling. Kinderen krijgen een vergoeding vanuit de basisverzekering. Onze website vermeldt de huidige, geldende tarieven.

Heb ik een verwijzing nodig voor fysiotherapie?

Nee een verwijzing is niet noodzakelijk. U kunt direct bij de praktijk terecht voor fysiotherapie. Voor de vergoeding van bepaalde (chronische) klachten kan de therapeut u alsnog vragen om een verwijzing van de huisarts of specialist.